ЕЛПЛАСТ ЕООД организира провеждането на онлайн кръгла масаза представяне на внедрената по проекта „ElView“ пилотна застраната иновативна технология за значително подобряване напроизводството на опаковки от пластмаси

ЕЛПЛАСТ ЕООД организира провеждането на онлайн кръгла маса
за представяне на внедрената по проекта „ElView“ пилотна за
страната иновативна технология за значително подобряване на
производството на опаковки от пластмаси

Предвид усложнената епидемична обстановка в
страната, бе взето решение второто събитие за
мултиплициране на резултатите от проект „ElView“, да
бъде проведено дистанционно онлайн през
специализирана платформа. Датата остава същата – 21
юли 2020 г., от 11.00 ч. Моля всички заинтересовани
лица да изпратят своето потвърждение за участие в
срок до 20 юли 2020 г. на имейл office@elplast-bg.com,
като ще получат обратно указания и линк за
присъствие в онлайн събитието.
Програмата включва представяне на резултатите по
проекта от внедрените технологични решения,
иновативния производствен модел и ползите от него,
както за самите предприятия от сектора, така и за
постигането на устойчива, ресурсно ефективна и
екологосъобразна икономика.

За допълнително информация:
Г-н Александър Евстатиев,
Ръководител проект
ЕЛПЛАСТ ЕООД
Тел.: 0331 98120,
office@elplast-bg.com
www.elplast-bg.com

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment