ЕЛПЛАСТ ЕООД организира провеждането на две кръгли маси за представяне на внедрената по проекта „ElView“пилотна за страната иновативна технология за значително подобряване на производството на опаковки от пластмаси

В изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0009-C01 „ElView“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, бенефициента ЕЛПЛАСТ ЕООД организира провеждането на две кръгли маси за представяне на внедрената по проекта „ElView“пилотна за страната иновативна технология за значително подобряване на производството на опаковки от пластмаси. Програмата включва представяне на резултатите по проекта от внедрените технологични решения, иновативния производствен модел и ползите от него, както за самите предприятия от сектора, така и за постигането на устойчива, ресурсно ефективна и екологосъобразна икономика. Датите на провеждане са 7 и 21 юли 2020 г., от 11.00 ч., в хотел Елеганс, гр. Асеновград. Ще бъдат взети всички възможни мерки за  безопасност и при спазване на необходимата препоръчителна дистанция.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment